REFERENTNA LISTA

Referentna lista

HOTO VILLE-Hoto grupa d.o.o.

Izrada građevinske armature za visokogradnju
Vrijeme izgradnje : 2005.

Referentna lista

VIJADUKTI ZALESINA , SEVERINSKE DRAGE- NOVOS GRAĐENJE d.o.o.,CENTROGRADNJA d.o.o.

Izrada građevinske armature – temelji , stupovi , naglavnice , prijelazne ploče Vrijeme izgradnje : 2006./2007.

Referentna lista

ČVORIŠTE ‘KOSNICA’-STRABAG d.o.o.

Izrada i ugradnja građevinske armature – temelj i zid upornjaka prolaza
Vrijeme izgradnje : 2006.

Referentna lista

REKONSTRUKCIJA LUKE 3.MAJ RIJEKA-GORAN GRADITELJSTVO d.o.o.

Izrada građevinske armature
Vrijeme izgradnje : 2006.

Referentna lista

DVORANSKO PLIVALIŠTE KANTRIDA RIJEKA – STRABAG d.o.o.

Izrada građevinske armature – grede , stupovi …
Vrijeme izgradnje : 2007.

Referentna lista

TURISTIČKO NASELJE MALINSKA- STRABAG d.o.o.

Izrada građevinske armature – visokogradnja
Vrijeme izgradnje : 2007.

Referentna lista

POSLOVNO STAMBENI OBJEKT ‘ŽITNA KUĆA’ – AB gradnja d.o.o.

Izrada građevinske armature – visokogradnja
Vrijeme izgradnje: 2010./2011.

Referentna lista

TRGOVAČKI CENTAR ‘BAUMAX’ – AB gradnja d.o.o.

Izrada građevinske armature – visokogradnja
Vrijeme izgradnje: 2010.