USLUGE

Usluge
Izrada građevinske armature

• Rezanje i savijanje profila fi6-fi36
• Radioničko slaganje gotovih armaturnih konstrukcija (koševa/pilota)
• Rezanje i savijanje armaturnih mreža
• Mogućnost ugradnje armature na gradilištu

 

VIDEO
VIDEO
VIDEO

VIŠE
Usluge
Izrada armaturnih konstrukcija pilota/koševa/dijafragmi

• Wienerberger program
• Tondach program crijepa
• Ciglane Zagreb program
• Drvena građa
• Betonski blokovi
• Izolacijski materijali
• Cement, vapno, čavli

 

VIDEO

VIŠE
Usluge
Rezanje i savijanje armaturnih mreža
VIŠE